Farmakovigilanca i vigilanca

Kompaniji INO-PHARM d.o.o. možete prijaviti neželjene reakcije i reklamacije na kvalitet lekova i medicinskih sredstava 24 časa dnevno, radnim danima, vikendom i praznicima.

Odgovorne osobe su:

1.     QPPV – Odgovorno lice za praćenje neželjenih reakcija lekova  i medicinskih sredstava

Mr ph spec Melinda Tanasić, 00 381 64 806 2007,  melinda.tanasic@inopharm.net

2.     Odgovorni farmaceut i QA

Mr ph Ana Nićiforović, 00 381 64 806 2009, ana.niciforovic@inopharm.net