Planovi

Naša misija je da svakom pacijentu u najkraćem mogućem roku obezbedimo neophodan lek ili medicinsko sredstvo, poštujući zakonsku proceduru uvoza i distribucije. Ovo često podrazumeva uvoz pojedinačnog pakovanja leka za potrebe individualnog pacijenta. Postoji duboko humani aspekt ovog segmenta medicinskog snabdevanja.

Naša vizija je da se specijalizujemo za projekte marketiranja i  implementacije  novih programa farmaceutskih kompanija na tržištu Srbije  i regiona.

U budućnosti očekujemo usvajanje novih standarda poslovanja, kako bismo išli u korak sa svetskim dostignućima i pratili potrebe tržišta. Ino-pharm će, kao i do sada, brinuti o kvalitetu svojih usluga i nastojati da dugoročno zadovolji interese svojih korisnika i partnera.