Kvalitet

Ino-pharm d.o.o. konstantno ulaže u razvoj i unapređenje radnih procesa, opreme i kadrova, što utiče na stalni rast kvaliteta usluga.

Imajući u vidu da sertifikovan sistem kvaliteta predstavlja dokaz sposobnosti da se korisnicima pruži kvalitetna usluga u skladu sa važećim zakonima i propisima, uveli smo sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda  ISO 9001:2008.

Sertifikaciju sistema kvaliteta je obavila renomirana međunarodna sertifikaciona kuća TÜV SD

Politiku kvaliteta možete pogledati na sledećem linku POLITIKA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA